قوانین و مقررات

بعد از  بررسی و عیب یابی در خصوص قطعه ی معیوب ، هزینه ی تقریبی تعمیر به مشتری اعلام میگردد.و با هماهنگی ایشان کار تعمیر انجام می شود. بجز مواردی تعمیرات دستگاه کمتر از ۸۰۰۰۰۰ ریال (هشتاد هزار تومان) باشد، بدون هماهنگی کار انجام خواهد شد.

با توجه به رعایت اصول مشتری مداری  و حجم کار مرکز، ممکن است حداقل زمان برای بررسی و عیب یابی دستگاه، برآورد هزینه و تعمیر دستگاه تا یک هفته بطول بیانجامد. و مشتری می تواند از طریق پنل پیگیری مراحل کار را دنبال کند.

بعد پایان کار علاوه پنل کاربری مشتری برای ایشان پیامکی مبنی بر تحویل کالا ارسال می گردد.

در صورت عدم تمایل مشتری به ادامه ی مراحل تعمیر، تعمیرات متوقف شده و با توجه به نوع دستگاه هزینه ای جهت عیب یابی از مشتری دریافت خواهد شد.

پس از اتمام مراحل تعمیر و عدم مراجعه ی مشتری جهت تحویل دستگاه، تعمیرگاه مجاز بوش در تهران تا یک ماه دستگاه را به صورت امانت نگهداری خواهد کرد. پس از طی یک ماه، بوش در تهران سرویس هیچ گونه مسئولیتی در قبال دستگاه نخواهد داشت.

کارشناسان تعمیرات بوش عیوب مطرح شده توسط مشتری را تعمیر می نمایند در سایر مواردمسئولیتی برعهده ما نیست.

پس از تعمیر، کارشناسان تعمیرگاه مجاز بوش در تهران آن را  در سلامت کامل تست وبه مشتری تقدیم میکنند

از آنجایی تست کامل قطعات در هنگام تحویل نیست تعمیرگاه مجاز بوش در تهران نمی تواند در قبال معایب نامشخص و غیر قابل روئت تعهدی بر عهده بگیرد. و فقط ملاک عیب های بیان شده از طرف مشتری می باشد.

در اثر آب  وضربه خوردگی ممکن است در حین تعمیر عیب های بیشتر را نمایان کنند، تعمیرگاه بوش در صورتی در هنگام تعمیر به مشکلات بیشتر برخورد نماید مسئولیتی متوجه تعمیرگاه نمی باشد.

اگر دستگاه لوازم خانگی بوش  دارایگارانتی تعمیر مرکز دیگری می باشد، بازشدن دستگاه در تعمیرگاه مجاز بوش فاقد اعتبار می باشد و در صورت تعمیر دستگاه هزینه های تعمیر پرداخت شود.