صدای زیاد در ماشین لباسشویی بوش : این اصلی ترین ایراد و به نوعی بدترین عیب در ماشین لباسشویی بوش می باشد . اگر می خواهید که هیچگاه این مشکل را مشاهده نکنید از ریختن بیش از حد لباس داخل مخزن لباسشویی جلوگیری کنید . این عیب معمولا از بلبرینگ و یا شفت لباسشویی می باشد.

عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی بوش : هر ۵ سال یکبار لباسشویی بوش نیاز به تعویض و یا سرویس پمپ دارد ( برگرفته از سایت رسمی بوش آلمان ) . در مواقعی که آب داخل مخزن مانده است ، خرطومی های داخلی دچار گرفتگی شده است و یا پمپ دچار سوختگی شده است . توصیه کارشناسان این است که هر ۲ ماه یکبار ، فیلتر لباسشویی به صورت منظم نظافت شود.